เว็บพนัน มีแนวคิดที่ช่วย Save นักพนันออนไลน์

เว็บพนัน saveนักพนันออนไลน์

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการพนันของ เว็บพนัน ของเราในประเทศที่การพนันผ่านการรับรองโดยกฎหมาย คำๆนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะตระหนักดีถึงผลด้านลบที่มีต่อการพนัน ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นตามข้อบังคับกฎหมายหรือความประสงค์ของ เว็บพนัน เว็บ​พนัน​ออนไลน์​ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างระบบที่จะช่วยลดปัญหาจากการพนันที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เล่น ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น สร้างระบบหยุดเพื่อให้ผู้เล่นมีเวลาคิดหรือพัก มีระบบให้ผู้เล่นทดสอบตัวเอง ระบบการตัวเองของผู้เล่น มีระบบช่วยเหลือแนะนำผู้เล่น และมี Link ของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการติดการพนันให้เห็นแบบชัดเจน เหมือนกับคำเตือนหรือรูปภาพที่ข้างซองบุหรี่

มาตรฐานที่แสดงได้ว่าได้ผ่านการรับรองของ เว็บพนัน

– นี่ก็ต้องการตรวจสอบมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถเข้าเล่นได้

– มีระบบป้องกันตัวเองออกของผู้เล่น กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย 6 เดือน โดยที่ระหว่างนี้ผู้เล่นต้องไม่ได้รับข้อเสนอแนะใดๆจาก เว็บพนัน

– มีลิงค์ไปยังหน้าเพจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เล่นและสร้างความรับผิดชอบต่อการพนัน ให้ผู้เล่นประเมินตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากน้อยเพียงใด

– มีระบบให้ผู้เล่นจำกัดวงเงินใช้จ่ายในการเล่นพนันของตนเอง

– มีนาฬิกาแสดงเวลาขึ้นหน้าจออยู่ตลอดเวลา

– มีอัตราต่อรองราคาแสดงให้เห็นโดยชัดเจน

มาตรการคุ้มครองผู้เล่น เว็บพนัน

การจำกัดอายุของผู้เล่นการพนันถือเป็นเรื่องใหญ่ เว็บพนัน จะต้องมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้ามาเล่นได้ ตามกฎหมายแล้วคืออายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในหลายประเทศก็กำหนดสูงกว่านั้น ซึ่งกำหนดเอาไว้ที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หลาย เว็บพนัน ต้องให้ลงทะเบียนโดยส่งหลักฐานยืนยันตัวตนให้ตรวจสอบก่อนเช่น บัตรประจำตัวประชาชน จึงจะสร้างบัญชีให้กับผู้เล่น ซึ่งถ้าหากเว็บไซต์หลวมหรือละเลยปล่อยให้ผู้เล่นที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ามาเล่นพนันออนไลน์

รายละเอียดข้างต้นเกี่ยวกับมาตรการสำคัญที่ถูกนำไปใช้ในการคุ้มครองผู้เล่นการเล่นพนันทุกชนิด ในรูปแบบที่เจาะลึกเป็นการเซฟผู้เล่นได้เป็นอย่างดี ที่ เว็บพนัน ของเรากำลังคิดที่จะทํา